INTERVJU     04.05.2020.

Prof. dr Ljiljana Marković: “Posvećenost novim tehnologijama u obrazovanju obezbeđuje i sposobnost prilagođavanja novim izazovima.”

Sa prof. dr Ljiljanom Marković, našim svetski priznatim stručnjakom za japanologiju i v.d. dekankom Filološkog fakulteta, razgovarali smo o aktuelnim pitanjima univerzitetske nastave u uslovima vanrednog stanja.

Prof. dr Ljiljana Marković, v.d. dekanka Filološkog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Ljiljana Marković, v.d. dekanka Filološkog fakulteta u Beogradu, prof. dr Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu i Prof. dr Djunko Madjima, dekanka Filološkog fakulteta u Osaki (na svečanom otvaranju Medjunarodne konferencije profesora japanskog jezika – AJE, 29. avgust 2019.)

Filološki fakultet je bio među prvima koji je prešao na digitalnu nastavu usled pojave COVID-a 19. Kako izgleda kod vas nastava na taj način?

Filološki fakultet je, u skladu sa svojom dugogodišnjom tradicijom uvođenja uvek najnaprednijih tehnologija još 2009. godine uveo nastavu na daljinu u okviru načela blended learninga, a radi unapređivanja kvaliteta nastave koja se inače održavala u učionici odnosno uživo. Način na koji je uvođenje Moodle platforme obezbeđivao kvalitet unapređivanja nastave je upravo mogućnost predstavljanja bogatije literature studentima za savladavanje gradiva, pošto je u isto vreme na Filološkom fakultetu sprovedena i prva temeljna didaktička revolucija. Zapravo, u sklopu priprema za prvu akreditaciju Filološkog fakulteta prešlo se na metodologiju autonomije učenja (learner autonomy) i principa projektne nastave. Ova dva radikalno različita metodička pristupa nastavi podrazumevala su neophodnost široke resursne baze literature i drugih nastavnih sadržaja, koji su u masovnom pristupu nastavi mogli da obezbede jedino onlajn tehnologije. Profesor Dejvid Litl, koji je bio naš konsultant u reformi metodologije nastave, održao je čitav niz seminara pomoću kojih su naši nastavnici i saradnici obučeni i zahvaljujući čemu su mogli da delotvorno usvoje delotvnorne principe nastave zasnovane na najsavremenijim tehnološkim mogućnostima. Sve ovo je uradjeno u okviru Tempus projekta REFLECS.

Tokom 11 godina intenzivno razvijana nastava uz korišćenje Moodle platforme mogla je da se brzo prilagodi.

Kada se pojavila pandemija KOVID-a-19 naša već tokom 11 godina intenzivno razvijana nastava uz korišćenje Moodle platforme mogla je da se brzo prilagodi potrebi držanja ne samo dela nastave, već i celokupne nastave putem metoda digitalnog rada. Tako se ukupno 1543 predmeta na Filološkom fakultetu drže putem platforme Moodle, 55 preko zuma, 60 preko skajpa i korišćenjem mogućnosti koje pruža i-mejl, Fejsbuk, kao i kombinacijom ovih digitalnih mogućnosti. 

Filoloski fakultet u Beogradu

Najbolje rezultate će postići oni koji uče redovno i posvećuju, posebno u ovom periodu pripreme za ispite, svu svoju ciljanu pažnju na kritičko učenje i savladavanje gradiva na način na koji to gradivo postaje deo njihove ličnosti i tako postaje trajno usvojeno.

Da li je bilo poteškoća prilikom navikavanja studenata na nov način rada? Kako ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima?

S obzirom da je način rada putem korišćenja Moodle platformi u nastavi već 11 godina prisutan na Fakultetu, naši studenti su uglavnom prirodno prihvatili i proširenje ovog načina rada na držanje ukupne nastave tokom proteklih 7 nedelja rada. Studentima je bilo neobično što nemaju i onaj “učionički” deo nastave, ali su interaktivnost u nastavi, na koju su navikli, ostvarivali putem onlajn konsultacija sa profesorima i saradnicima. Izuzetno smo zadovoljni rezultatima postignutim tokom ovog perioda onlajn nastave, prvenstveno zbog toga što su studenti veoma revnosno pohadjali onlajn nastavu, provodili veliki broj sati u radu na Moodle grupama za svoje odabrane predmete i pokazali izuzetan entuzijazam u korišćenju resursa koji su im ponudjeni na Moodle grupama. 

Izuzetno smo zadovoljni rezultatima postignutim tokom ovog perioda onlajn nastave!

A da li je profesorima bilo teško da se prilagode novom načinu predavanja i rada sa studentima? 

Profesorima je bilo veoma teško, pre svega, da upotpune nastavne sadržaje na Moodle grupama za svoje predmete, jer su oni sada morali da budu sveobuhvatni, pošto nastave uživo više nije bilo. To zahteva veliku pripremu i mukotrpan rad na iznalaženju zadataka koje studenti ispunjavaju i rešavaju isključivo preko Moodle grupe. Posebno je bilo zahtevno za one profesore koji su tek sada, u periodu KOVID-a, prešli na nastavu korišćenjem onlajn resursa i kreirali deo nastave na svojim predmetima isključivo za nastavu na daljinu. 

Na koji način će biti organizovano polaganje ispita?

U skladu sa više puta ponovljenim stavom prosvetnih vlasti, provere znanja putem predispitnih obaveza mogu da se organizuju onlajn, dok se završni deo ispita odvija u sedištu obrazovne ustanove, dakle, student mora fizički da pristupi u sedište Fakulteta, Studentski trg 3. 

Završni deo ispita odvija u sedištu obrazovne ustanove, dakle, student mora fizički da pristupi u sedište Fakulteta.

Sudenti ispred fakulteta

Da li imate plan o nadoknadi propuštenih ispitnih rokova? Hoće li to uticati na nadolazeće ispitne rokove u junu i julu?

Mi nemamo propuštene ispitne rokove, jer kod nas nema martovskog ili aprilskog ispitnog roka. Međutim, situacija u kojoj jedan broj naših studenata, koji su se po zatvaranju studentskih domova vratili u svoja rodna mesta, a koji su imali određene teškoće sa korišćenjem interneta, moraće u ovom periodu da ulože još veći napor kako bi se pripremili za predstojeće ispitne rokove u junu i julu. Profesori i saradnici će, po ukidanju vanrednog stanja, uložiti dodatni napor da putem konsultacija pomognu svim studentima da se adekvatno pripreme za predstojeće ispitne rokove. 

Vaš savet za sve studente je? 

Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da studenti konsoliduju svoj plan učenja. Savet studentima je zapravo da isplaniraju koje ispite će polagati u kojim ispitnim rokovima i da se usredsrede na savladavanje gradiva koje su prešli u prvom delu nastave, do 12. marta, kao i u periodu onlajn nastave, od 12. marta do 15. maja. Najbolje rezultate će postići oni koji uče redovno i posvećuju, posebno u ovom periodu pripreme za ispite, svu svoju ciljanu pažnju na kritičko učenje i savladavanje gradiva na način na koji to gradivo postaje deo njihove ličnosti i tako postaje trajno usvojeno.

Ljudi uce na stepenicama sa maskama na licu

Kako je na Vas uticala ova specifična situacija u kojoj smo se svi našli, na koji način ste provodili vreme tokom vanrednog stanja?

Tokom vanrednog stanja Fakultet je radio bez prestanka, tako da sam i ja, zajedno sa saradnicima i službama fakulteta, radila od kuće, uz retke prilike kada je bilo neophodno moje fizičko prisustvo na Fakultetu. Rad na daljinu nam je produžio radno vreme i na slobodne dane, praznike i vikende, što je učinilo da vreme veoma brzo prolazi. 

Poruka za naše čitaoce?

Moja poruka za čitaoce Vašeg čitanog i izuzetno vrednog časopisa bila bi da očuvaju dobro zdravlje, smislenost i radost života u svim trenucima, naravno, radeći svoje uobičajene poslove i uživajući i u stranicama Vašeg prelepog časopisa.

Ukoliko ne želiš da propustiš novosti, prijavi se na naš newsletter!
PROČITAJ JOŠ